Jedzenie wegańskie: na ratunek Ziemi

Do rezygnacji z konsumpcji mięsa nawołują w ostatnim czasie ekolodzy, lecz również niektórzy politycy, fizycy, naukowcy a nawet nobliści. Wszyscy oni wskazują na konieczność ocalenia naszej Planety od postępującej degradacji środowiska naturalnego. W jaki sposób jedzenie wegańskie wpływa na środowisko?

Na ratunek naturze

Przemysłowa hodowla zwierząt to główny problem dotyczący degradacji środowiska naturalnego. Wielkie hodowle przemysłowe zajmują ogromne obszary ziemi, a odchody zwierząt hodowlanych gromadzone są w zbiornikach wielkości dużych jezior, zatruwając glebę i wody podziemne. Gdy zbiorniki przelewają się, fekalia są rozpryskiwane na okolicznych gruntach należących do firm hodowlanych. To powoduje dalszą ich degradację. Dodatkowo przemysłowy chów zwierząt odpowiada za duży odsetek emisji gazów cieplarnianych. Wiele bardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska byłoby przeznaczenie terenów zajmowanych pod hodowlę zwierząt na uprawy roślin.

Na ratunek zwierzętom

Wiele osób decyduje się na wegańską dietę z powodów etycznych, kierując się dobrostanem zwierząt. W dobie mikrokamer i telefonów komórkowych nie jest problemem pokazanie, w jak uwłaczający sposób traktowane są zwierzęta w dużych hodowlach. Najczęściej są skupione na bardzo małej powierzchni, przez całe życie nie opuszczają swoich pomieszczeń. Są chore, a potem nierzadko bestialsko ubijane. Czy naprawdę warto jeść mięso pozyskane takim kosztem?

Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, naszym Domem. Dokonując codziennych wyborów mamy szanse zachować go na dłużej. Go Vege!

marinate